Marina tavlor i New England stil med olika motiv av åror