Personlig marin tavla med signalflaggor och egna koordinater.