Tavla i New England stil med ankarlina, signalflaggor, koordinater och detaljer